Adatvédelmi nyilatkozat

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXVII . törvény vonatkozó rendelkezései alapján hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft. (8200 Veszprém, Házgyári út 12.) által készítendő információs adatbázis a következő adataimat tartalmazza: név, lakcím, telefonszám, mobilszám, e-mail cím.

Hozzájárulok ahhoz, hogy címzett postai küldemény, elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű kommunikációs eszköz útján a Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft. marketingakcióiról történő tájékoztatást küldjön.